... abc rowerzysty !


ABC ROWERZYSTY ! ... BĄDŹ WIDOCZNY - BĄDŹ BEZPIECZNY !

------------------------------------------------------------------------------------------

ROWER POWINIEN BYĆ WYPOSAŻONY
- Z PRZODU ... W JEDNO ŚWIATŁO POZYCYJNE BARWY BIAŁEJ LUB ŻÓŁTEJ SELEKTYWNEJ;
- Z TYŁU ... W JEDNO ŚWIATŁO ODBLASKOWE BARWY CZERWONEJ
O KSZTAŁCIE INNYM NIŻ TRÓJKĄT ORAZ JEDNO ŚWIATŁO POZYCYJNE BARWY CZERWONEJ,
KTÓRE MOŻE BYĆ MIGAJĄCE;
- CO NAJMNIEJ W JEDEN SKUTECZNIE DZIAŁAJĄCY HAMULEC;
- W DZWONEK LUB INNY SYGNAŁ OSTRZEGAWCZY O NIEPRZERAŹLIWYM DŹWIĘKU.

ŚWIATŁA POZYCYJNE ORAZ ŚWIATŁA ODBLASKOWE OŚWIETLONE ŚWIATŁEM
DROGOWYM INNEGO POJAZDU POWINNY BYĆ WIDOCZNE W NOCY PRZY DOBREJ
PRZEJRZYSTOŚCI POWIETRZA Z ODLEGŁOŚCI CO NAJMNIEJ 150 M.
ŚWIATŁA POWINNY BYĆ UMIESZCZONE NIE WYŻEJ NIŻ 900 MM I NIE NIŻEJ NIŻ 350 MM
OD POWIERZCHNI JEZDNI. ŚWIATŁA CZERWONE NIE MOGĄ BYĆ WIDOCZNE Z PRZODU,
A ŚWIATŁA BIAŁE (ŻÓŁTE SELEKTYWNE) ... Z TYŁU.

DOPUSZCZA SIĘ UMIESZCZENIE ŚWIATEŁ ODBLASKOWYCH BARWY ŻÓŁTEJ SAMOCHODOWEJ:
- NA BOCZNYCH PŁASZCZYZNACH KÓŁ ROWERU, PRZY CZYM Z KAŻDEGO
BOKU ROWERU POWINNY BYĆ WIDOCZNE DWA ŚWIATŁA:
JEDNO UMIESZCZONE NA PRZEDNIM KOLE, A DRUGIE ... NA TYLNYM, 
- NA PEDAŁACH ROWERU.

RUCH ROWERÓW W KOLUMNIE
1. LICZBA ROWERÓW JADĄCYCH W ZORGANIZOWANEJ KOLUMNIE NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 15.
2. ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY JADĄCYMI KOLUMNAMI ROWERÓW NIE MOŻE BYĆ MNIEJSZA NIŻ 200 M.
3. JAZDA W KOLUMNIE NIE ZWALANIA KIERUJĄCEGO ROWEREM OD PRZESTRZEGANIA
OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO.
4. ZABRANIA SIĘ WJEŻDŻANIA MIĘDZY JADĄCE W KOLUMNIE ROWERY JEDNOŚLADOWE.

KIERUJACEMU ROWEREM ZABRANIA SIĘ
1. PORUSZANIA SIĘ PO AUTOSTRAD. I DROGACH EKSPRESOWYCH W KAŻDYM PRZYPADKU,
2. JAZDY PO JEZDNI, JEŻELI OBOK JEST WYZNACZONA ŚCIEŻKA ROWEROWA,
BĄDŹ ZNAJDUJE SIĘ DOGODNE DO JAZDY POBOCZE,
3. JAZDY PO JEZDNI OBOK INNEGO UCZESTNIKA RUCHU (NALEŻY JEŹDZIĆ "GĘSIEGO"),
4. JAZDY PO ALEJKACH PARKOWYCH - MOŻNA TAM JEŹDZIĆ JEDYNIE NA
DZIECIĘCYCH ROWERKACH,
5. JAZDY BEZ TRZYMANIA CO NAJMNIEJ JEDNEJ RĘKI NA KIEROWNICY ORAZ NÓG
NA PEDAŁACH LUB PODNÓŻKACH,
6. CZEPIANIA SIĘ POJAZDÓW,
7. HOLOWANIA INNEGO ROWERZYSTY LUB OSOBY PORUSZAJĄCEJ SIĘ NP.
NA WROTKACH CZY DESKOROLCE,
8. PRZEWOŻENIA DRUGIEJ OSOBY NA ROWERZE JEDNOOSOBOWYM.
9. JAZDY PO PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH
... NALEŻY ZSIĄŚĆ I PRZEPROWADZIĆ ROWER PRZEZ PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH.

ZASADA OGRANICZONEGO ZAUFANIA
... OZNACZA, ŻE NIE POWINIENEŚ BEZKRYTYCZNIE WIERZYĆ,
IŻ INNY UCZESTNIK RUCHU ZAWSZE ZACHOWA SIĘ ZGODNIE
Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NIE WYKONA NIEPRZEWIDZIANEGO MANEWRU
GROŻĄCEGO KOLIZJĄ LUB ZMUSZAJĄCEGO DO WYKONANIA MANEWRU
MOGĄCEGO ZAKOŃCZYĆ SIĘ WYPADKIEM.

PRZYKŁADAMI TAKICH MANEWRÓW SĄ: NIESPODZIEWANE ZMIANY PASA RUCHU,
GWAŁTOWNE ZATRZYMANIE SIĘ (BEZ SYGNALIZOWANIA TEGO ZAMIARU), WYPRZEDZANIE
LUB WYMIJANIE BEZ WYMAGANEGO ODSTĘPU OD WYMIJANEGO LUB WYPRZEDZANEGO
POJAZDU LUB NAWET NIEUDZIELENIE PIERWSZEŃSTWA PRZEJAZU NA SKRZYŻOWANIACH
DRÓG, GDZIE KIERUJĄCY POJAZDAMI SILNIKOWYMI LEKCEWAŻĄ POJAZDY ROWEROWE.

... CZY PAMIETASZ O KASKU OCHRONNYM NA GŁOWIE ? ... WSKAZANE !... ZOBACZ ZDJĘCIA »

----------------------------------------------------------------------------------------

PRZEPISY I REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE RUCHU ROWEROWEGO

PRZEPISY OGÓLNE
RUCH DROGOWY - ZASADY OGÓLNE
UCZESTNIK RUCHU I INNA OSOBA ZNAJDUJĄCA SIĘ NA DRODZE SĄ OBOWIĄZANI
ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ, UNIKAĆ
WSZELKIEGO DZIAŁANIA, KTÓRE MOGŁOBY SPOWODOWAĆ
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA
LUB PORZĄDKU RUCHU DROGOWEGO, RUCH TEN UTRUDNIĆ
ALBO W ZWIĄZKU Z RUCHEM ZAKŁÓCIĆ
SPOKÓJ LUB PORZĄDEK PUBLICZNY ORAZ NARAZIĆ
KOGOKOLWIEK NA SZKODĘ.
PRZEZ DZIAŁANIE ROZUMIE SIĘ RÓWNIEŻ ZANIECHANIE.

• UCZESTNIK RUCHU I INNA OSOBA ZNAJDUJĄCA SIĘ NA DRODZE MAJĄ PRAWO LICZYĆ,
ŻE INNI UCZESTNICY TEGO RUCHU PRZESTRZEGAJĄ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO,
CHYBA ŻE OKOLICZNOŚCI WSKAZUJĄ NA MOŻLIWOŚĆ ODMIENNEGO ICH ZACHOWANIA.

UCZESTNIK RUCHU I INNA OSOBA ZNAJDUJĄCA SIĘ NA DRODZE SĄ OBOWIĄZANI
UŁATWIĆ PRZEJAZD POJAZDU UPRZYWILEJOWANEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEZ
NIEZWŁOCZNE
USUNIĘCIE SIĘ Z JEGO DROGI, A W RAZIE POTRZEBY ZATRZYMANIE SIĘ.
... ZAPAMIĘTAJ !
- BĄDŹ OSTROŻNY NA DRODZE, STOSUJ ZASADĘ OGRANICZONEGO ZAUFANIA,
USTĄP ZAWSZE PIERWSZEŃSTWA POJAZDOM "NA SYGNALE".

RUCH DROGOWY - RUCH PIESZYCH
KORZYSTANIE PRZEZ PIESZEGO Z DROGI DLA ROWERÓW JEST DOZWOLONE
TYLKO W RAZIE
BRAKU CHODNIKA LUB POBOCZA ALBO NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z NICH.
PIESZY, Z WYJĄTKIEM OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, KORZYSTAJĄC Z TEJ DROGI, JEST
OBOWIĄZANY
USTĄPIĆ MIEJSCA ROWEROWI.
... ZAPAMIĘTAJ !
- PIESI W ZASADZIE NIE MOGĄ KORZYSTAĆ ZE ŚCIEŻEK DLA ROWERÓW
MOŻESZ IM O TYM PRZYPOMINAĆ UŻYWAJĄC DZWONKA.

RUCH POJAZDÓW - ZASADY OGÓLNE
ART. 16
• KIERUJĄCEGO POJAZDEM OBOWIĄZUJE RUCH PRAWOSTRONNY.
• KIERUJĄCY JEST OBOWIĄZANY JECHAĆ MOŻLIWIE BLISKO PRAWEJ KRAWĘDZI JEZDNI.
• JEŻELI PASY RUCHU NA JEZDNI SĄ WYZNACZONE, NIE MOŻE ZAJMOWAĆ WIĘCEJ NIŻ
JEDNEGO PASA.
• KIERUJĄCY POJAZDEM ZAPRZĘGOWYM, ROWEREM, MOTOROWEREM, WÓZKIEM RĘCZNYM
ORAZ
OSOBA PROWADZĄCA POJAZD NAPĘDZANY SILNIKIEM SĄ OBOWIĄZANI PORUSZAĆ
SIĘ PO POBOCZU, CHYBA ŻE NIE NADAJE SIĘ O­NO DO JAZDY LUB RUCH POJAZDU
UTRUDNIAŁBY RUCH PIESZYCH.
• KIERUJĄCY POJAZDEM ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA CZĘŚCI JEZDNI, PO KTÓREJ JEŻDŻĄ POJAZDY
SZYNOWE, JEST OBOWIĄZANY USTĄPIĆ MIEJSCA NADJEŻDŻAJĄCEMU POJAZDOWI SZYNOWEMU.
... ZAPAMIĘTAJ !
- JEDŹ ZAWSZE PRAWĄ STRONĄ, JEŚLI TO MOŻLIWE - KORZYSTAJ Z POBOCZA,
TRAMWAJ MA PRAWIE ZAWSZE PIERWSZEŃSTWO.

RUCH POJAZDÓW - WŁĄCZANIE SIĘ DO RUCHU
ART. 17
• WŁĄCZANIE SIĘ DO RUCHU NASTĘPUJE PRZY ROZPOCZYNANIU JAZDY PO POSTOJU
LUB ZATRZYMANIU SIĘ NIEWYNIKAJĄCYM Z WARUNKÓW LUB PRZEPISÓW RUCHU
DROGOWEGO ORAZ PRZY WJEŻDŻANIU:
• NA DROGĘ Z NIERUCHOMOŚCI, Z OBIEKTU PRZYDROŻNEGO LUB DOJAZDU DO TAKIEGO
OBIEKTU, Z DROGI NIEBĘDĄCEJ DROGĄ PUBLICZNĄ ORAZ ZE STREFY ZAMIESZKANIA;
• NA DROGĘ Z POLA LUB NA DROGĘ TWARDĄ Z DROGI GRUNTOWEJ;
• NA JEZDNIĘ Z POBOCZA, Z CHODNIKA LUB Z PASA RUCHU DLA POJAZDÓW POWOLNYCH;
• NA JEZDNIĘ LUB POBOCZE Z DROGI DLA ROWERÓW, Z WYJĄTKIEM WJAZDU NA PRZEJAZD
DLA ROWERZYSTÓW;
• POJAZDEM SZYNOWYM - NA DROGĘ Z ZAJEZDNI LUB NA JEZDNIĘ Z PĘTLI.
• KIERUJĄCY POJAZDEM, WŁĄCZAJĄC SIĘ DO RUCHU, JEST OBOWIĄZANY ZACHOWAĆ
SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ ORAZ USTĄPIĆ PIERWSZEŃSTWA INNEMU POJAZDOWI
LUB UCZESTNIKOWI RUCHU.
... ZAPAMIĘTAJ !
- WJEŻDŻAJĄC NA ULICĘ Z DROGI OSIEDLOWEJ, GRUNTOWEJ, Z POBOCZA
LUB ZE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ - USTĄP PIERWSZEŃSTWA.

RUCH POJAZDÓW - PRĘDKOŚĆ I HAMOWANIE
ART. 20
• PRĘDKOŚĆ DOPUSZCZALNA POJAZDU LUB ZESPOŁU POJAZDÓW NA OBSZARZE
ZABUDOWANYM W GODZINACH 5.00–23.00 WYNOSI 50 KM/H, Z ZASTRZEŻENIEM UST. 2
• PRĘDKOŚĆ DOPUSZCZALNA POJAZDU LUB ZESPOŁU POJAZDÓW NA OBSZARZE
ZABUDOWANYM W GODZINACH 23.00–5.00 WYNOSI 60 KM/H, Z ZASTRZEŻENIEM UST. 2.
• PRĘDKOŚĆ DOPUSZCZALNA POJAZDU LUB ZESPOŁU POJAZDÓW W STREFIE
ZAMIESZKANIA WYNOSI 20 KM/H.

RUCH POJAZDÓW - ZMIANA KIERUNKU JAZDY LUB PASA RUCHU
ART. 22
KIERUJĄCY POJAZDEM MOŻE ZMIENIĆ KIERUNEK JAZDY LUB ZAJMOWANY PAS RUCHU
TYLKO Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI.
• KIERUJĄCY POJAZDEM JEST OBOWIĄZANY ZBLIŻYĆ SIĘ:
• DO PRAWEJ KRAWĘDZI JEZDNI - JEŻELI ZAMIERZA SKRĘCIĆ W PRAWO;
• DO ŚRODKA JEZDNI LUB NA JEZDNI O RUCHU JEDNOKIERUNKOWYM DO LEWEJ
JEJ KRAWĘDZI - JEŻELI ZAMIERZA SKRĘCIĆ W LEWO.
• PRZEPISU UST. 2 NIE STOSUJE SIĘ, JEŻELI WYMIARY POJAZDU UNIEMOŻLIWIAJĄ
SKRĘCENIE ZGODNIE Z ZASADĄ OKREŚLONĄ W TYM PRZEPISIE LUB DOPUSZCZALNA
JEST JAZDA WYŁĄCZNIE W JEDNYM KIERUNKU.
• KIERUJĄCY POJAZDEM, ZMIENIAJĄC ZAJMOWANY PAS RUCHU, JEST OBOWIĄZANY
USTĄPIĆ PIERWSZEŃSTWA POJAZDOWI JADĄCEMU PO PASIE RUCHU, NA KTÓRY
ZAMIERZA WJECHAĆ, ORAZ POJAZDOWI WJEŻDŻAJĄCEMU NA TEN PAS Z PRAWEJ STRONY.
• KIERUJĄCY POJAZDEM JEST OBOWIĄZANY ZAWCZASU I WYRAŹNIE SYGNALIZOWAĆ
ZAMIAR ZMIANY KIERUNKU JAZDY LUB PASA RUCHU ORAZ ZAPRZESTAĆ SYGNALIZOWANIA
NIEZWŁOCZNIE PO WYKONANIU MANEWRU.
... ZAPAMIĘTAJ !
- JEŚLI ZAMIERZASZ SKRĘCIĆ - ZMIEŃ PAS RUCHU NA PRAWIDŁOWY
(ZGODNIE Z OZNAKOWANIEM NA DRODZE), SYGNALIZUJ WYCIĄGNIĘTĄ RĘKĄ ZMIANĘ
PASA, USTĄP PIERWSZEŃSTWA INNYM POJAZDOM, PORUSZAJĄCYM
SIĘ PASEM RUCHU, KTÓRY ZAMIERZASZ ZAJĄĆ.

RUCH POJAZDÓW - WYPRZEDZANIE
ART. 24
KIERUJĄCY POJAZDEM JEST OBOWIĄZANY PRZY WYPRZEDZANIU ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ
OSTROŻNOŚĆ, A ZWŁASZCZA BEZPIECZNY ODSTĘP OD WYPRZEDZANEGO POJAZDU
LUB UCZESTNIKA RUCHU. W RAZIE WYPRZEDZANIA POJAZDU JEDNOŚLADOWEGO LUB KOLUMNY
PIESZYCH ODSTĘP TEN NIE MOŻE BYĆ MNIEJSZY NIŻ 1 M.
• WYPRZEDZANIE POJAZDU LUB UCZESTNIKA RUCHU, KTÓRY SYGNALIZUJE ZAMIAR
SKRĘCENIA W LEWO, MOŻE ODBYWAĆ SIĘ TYLKO Z JEGO PRAWEJ STRONY.
• KIERUJĄCEMU POJAZDEM WYPRZEDZANYM ZABRANIA SIĘ W CZASIE WYPRZEDZANIA
I BEZPOŚREDNIO PO NIM ZWIĘKSZANIA PRĘDKOŚCI. KIERUJĄCY POJAZDEM
WOLNOBIEŻNYM, CIĄGNIKIEM ROLNICZYM LUB POJAZDEM BEZ SILNIKA JEST OBOWIĄZANY
ZJECHAĆ JAK NAJBARDZIEJ NA PRAWO I - W RAZIE POTRZEBY - ZATRZYMAĆ SIĘ W CELU
UŁATWIENIA WYPRZEDZANIA.
... ZAPAMIĘTAJ !
- NIE UTRUDNIAJ WYPRZEDZANIA INNYM POJAZDOM.

RUCH POJAZDÓW - PRZECINANIE SIĘ KIERUNKÓW RUCHU
ART. 25
• KIERUJĄCY POJAZDEM, ZBLIŻAJĄC SIĘ DO SKRZYŻOWANIA, JEST OBOWIĄZANY
ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ I USTĄPIĆ PIERWSZEŃSTWA POJAZDOWI
NADJEŻDŻAJĄCEMU Z PRAWEJ STRONY, A JEŻELI SKRĘCA W LEWO - TAKŻE JADĄCEMU
Z KIERUNKU PRZECIWNEGO NA WPROST LUB SKRĘCAJĄCEMU W PRAWO.
• PRZEPISU UST. 1 NIE STOSUJE SIĘ DO POJAZDU SZYNOWEGO, KTÓRY MA PIERWSZEŃSTWO
W STOSUNKU DO INNYCH POJAZDÓW, BEZ WZGLĘDU NA TO, Z KTÓREJ STRONY NADJEŻDŻA.
• KIERUJĄCEMU POJAZDEM ZABRANIA SIĘ:
WJEŻDŻANIA NA SKRZYŻOWANIE, JEŻELI NA SKRZYŻOWANIU LUB ZA NIM NIE MA MIEJSCA
DO KONTYNUOWANIA JAZDY;
ROZDZIELANIA KOLUMNY PIESZYCH.

ART. 26
• KIERUJĄCY POJAZDEM, ZBLIŻAJĄC SIĘ DO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH, JEST OBOWIĄZANY
ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ I USTĄPIĆ PIERWSZEŃSTWA PIESZEMU
ZNAJDUJĄCEMU SIĘ NA PRZEJŚCIU.
• KIERUJĄCY POJAZDEM, KTÓRY SKRĘCA W DROGĘ POPRZECZNĄ, JEST OBOWIĄZANY
USTĄPIĆ PIERWSZEŃSTWA PIESZEMU PRZECHODZĄCEMU NA SKRZYŻOWANIU PRZEZ
JEZDNIĘ DROGI, NA KTÓRĄ WJEŻDŻA.
• KIERUJĄCEMU POJAZDEM ZABRANIA SIĘ:
- WYPRZEDZANIA POJAZDU NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH I BEZPOŚREDNIO PRZED NIM,
Z WYJĄTKIEM PRZEJŚCIA, NA KTÓRYM RUCH JEST KIEROWANY;
- OMIJANIA POJAZDU, KTÓRY JECHAŁ W TYM SAMYM KIERUNKU, LECZ ZATRZYMAŁ
SIĘ W CELU USTĄPIENIA PIERWSZEŃSTWA PIESZEMU;
- JAZDY WZDŁUŻ PO CHODNIKU LUB PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH.
• KIERUJĄCY POJAZDEM, PRZEJEŻDŻAJĄC PRZEZ CHODNIK LUB DROGĘ DLA PIESZYCH,
JEST OBOWIĄZANY JECHAĆ POWOLI I USTĄPIĆ PIERWSZEŃSTWA PIESZEMU.
• PRZEPIS UST. 4 STOSUJE SIĘ ODPOWIEDNIO PODCZAS JAZDY PO PLACU, NA KTÓRYM ZE
WZGLĘDU NA BRAK WYODRĘBNIENIA JEZDNI I CHODNIKÓW RUCH PIESZYCH I POJAZDÓW
ODBYWA SIĘ PO TEJ SAMEJ POWIERZCHNI.
• KIERUJĄCY POJAZDEM JEST OBOWIĄZANY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ
PRZY PRZEJEŻDŻANIU OBOK OZNACZONEGO PRZYSTANKU TRAMWAJOWEGO
NIEZNAJDUJĄCEGO SIĘ PRZY CHODNIKU. JEŻELI PRZYSTANEK NIE JEST WYPOSAŻONY
W WYSEPKĘ DLA PASAŻERÓW, A NA PRZYSTANEK WJEŻDŻA TRAMWAJ LUB STOI NA NIM,
KIERUJĄCY JEST OBOWIĄZANY ZATRZYMAĆ POJAZD W TAKIM MIEJSCU I NA TAKI CZAS,
ABY ZAPEWNIĆ PIESZEMU SWOBODNE DOJŚCIE DO TRAMWAJU LUB NA CHODNIK.
PRZEPISY TE STOSUJE SIĘ ODPOWIEDNIO PRZY RUCHU INNYCH POJAZDÓW
KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ.
• W RAZIE PRZECHODZENIA PRZEZ JEZDNIĘ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, UŻYWAJĄCEJ
SPECJALNEGO ZNAKU, LUB OSOBY O WIDOCZNEJ OGRANICZONEJ SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ,
KIERUJĄCY JEST OBOWIĄZANY ZATRZYMAĆ POJAZD W CELU UMOŻLIWIENIA JEJ PRZEJŚCIA.

ART. 27.
• KIERUJĄCY POJAZDEM, ZBLIŻAJĄC SIĘ DO PRZEJAZDU DLA ROWERZYSTÓW, JEST
OBOWIĄZANY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ I USTĄPIĆ PIERWSZEŃSTWA
ROWEROWI ZNAJDUJĄCEMU SIĘ NA PRZEJEŹDZIE.
• KIERUJĄCY POJAZDEM, PRZEJEŻDŻAJĄC PRZEZ DROGĘ DLA ROWERÓW POZA JEZDNIĄ,
JEST OBOWIĄZANY USTĄPIĆ PIERWSZEŃSTWA ROWEROWI.
• KIERUJĄCEMU POJAZDEM ZABRANIA SIĘ WYPRZEDZANIA POJAZDU NA PRZEJEŹDZIE
DLA ROWERZYSTÓW I BEZPOŚREDNIO PRZED NIM, Z WYJĄTKIEM PRZEJAZDU, NA KTÓRYM
RUCH JEST KIEROWANY.
... ZAPAMIĘTAJ !
- NA SKRZYŻOWANIU BEZ OZNACZONEGO PIERWSZEŃSTWA
USTĄP POJAZDOWI NADJEŻDŻAJĄCEMU Z PRAWEJ; TRAMWAJ MA PIERWSZEŃSTWO
NIEZALEŻNIE OD TEGO, Z KTÓREJ STRONY NADJECHAŁ,
- USTĄP PIERWSZEŃSTWA PIESZYM NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH, CHODNIKU
ORAZ PASAŻEROM WYSIADAJĄCYM Z TRAMWAJU,
- NA PRZEJEŹDZIE DLA ROWERZYSTÓW MASZ PIERWSZEŃSTWO PRZED SAMOCHODEM,
ALE NIE WOLNO CI WJEŻDŻAĆ NA PRZEJAZD TUŻ PRZED NADJEŻDŻAJĄCYM POJAZDEM.

RUCH POJAZDÓW - RUCH POJAZDÓW W KOLUMNIE
ART. 32
LICZBA POJAZDÓW JADĄCYCH W ZORGANIZOWANEJ KOLUMNIE NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ:
- SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, MOTOROWERÓW LUB MOTOCYKLI - 10;
- ROWERÓW JEDNOŚLADOWYCH - 15;
-
POZOSTAŁYCH POJAZDÓW - 5.
• ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY JADĄCYMI KOLUMNAMI NIE MOŻE BYĆ MNIEJSZA NIŻ 500 M DLA KOLUMN
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ORAZ 200 M DLA KOLUMN POZOSTAŁYCH POJAZDÓW.
• JAZDA W KOLUMNIE NIE ZWALNIA KIERUJĄCEGO POJAZDEM OD PRZESTRZEGANIA
OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO.
• PRZEPISÓW UST. 1 I 2 NIE STOSUJE SIĘ DO POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH
ORAZ DO POJAZDÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ.
• ZABRANIA SIĘ WJEŻDŻANIA MIĘDZY JADĄCE W KOLUMNIE ROWERY JEDNOŚLADOWE
ORAZ POJAZDY, O KTÓRYCH MOWA W UST. 5.
... ZAPAMIĘTAJ !
- JADĄC NA WYCIECZKĘ UFORMUJCIE SIĘ W KOLUMNY NIE WIĘKSZE NIŻ
15 ROWERÓW KAŻDA, JAZDA W KOLUMNIE NIE ZWALNIA CIĘ Z PRZESTRZEGANIA
PRZEPISÓW (NP. DOTYCZĄCYCH WYPOSAŻENIA ROWERU).

PRZEPISY DODATKOWE
ART. 33
• KIERUJĄCY ROWEREM JEDNOŚLADOWYM JEST OBOWIĄZANY KORZYSTAĆ Z DROGI
DLA ROWERÓW LUB Z DROGI DLA ROWERÓW I PIESZYCH. KIERUJĄCY ROWEREM,
KORZYSTAJĄC Z DROGI DLA ROWERÓW I PIESZYCH, JEST OBOWIĄZANY ZACHOWAĆ
SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ I USTĘPOWAĆ MIEJSCA PIESZYM.
- W RAZIE BRAKU DROGI DLA ROWERÓW LUB DROGI DLA ROWERÓW I PIESZYCH
KIERUJĄCY ROWEREM JEDNOŚLADOWYM JEST OBOWIĄZANY KORZYSTAĆ Z POBOCZA,
Z ZASTRZEŻENIEM ART. 16 UST. 5, A JEŻELI NIE JEST TO MOŻLIWE - Z JEZDNI.

• DZIECKO W WIEKU DO 7 LAT MOŻE BYĆ PRZEWOŻONE NA ROWERZE,
POD WARUNKIEM ŻE JEST O­NO UMIESZCZONE NA DODATKOWYM SIODEŁKU
ZAPEWNIAJĄCYM BEZPIECZNĄ JAZDĘ.

• KIERUJĄCEMU ROWEREM LUB MOTOROWEREM ZABRANIA SIĘ:
- 
JAZDY PO JEZDNI OBOK INNEGO UCZESTNIKA RUCHU;
- JAZDY BEZ TRZYMANIA CO NAJMNIEJ JEDNEJ RĘKI NA KIEROWNICY ORAZ NÓG
NA PEDAŁACH LUB PODNÓŻKACH;
- CZEPIANIA SIĘ POJAZDÓW.

• NA PRZEJEŹDZIE DLA ROWERZYSTÓW, KIERUJĄCEMU ROWEREM ZABRANIA SIĘ:
-
WJEŻDŻANIA BEZPOŚREDNIO PRZED JADĄCY POJAZD;
- ZWALNIANIA LUB ZATRZYMYWANIA SIĘ BEZ UZASADNIONEJ PRZYCZYNY.

KORZYSTANIE Z CHODNIKA
• KORZYSTANIE Z CHODNIKA LUB DROGI DLA PIESZYCH PRZEZ KIERUJĄCEGO ROWEREM
JEDNOŚLADOWYM JEST DOZWOLONE WYJĄTKOWO, GDY:
-
OPIEKUJE SIĘ O­N OSOBĄ W WIEKU DO LAT 10 KIERUJĄCĄ ROWEREM LUB
- SZEROKOŚĆ CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI, PO KTÓREJ RUCH POJAZDÓW JEST DOZWOLONY
Z PRĘDKOŚCIĄ WIĘKSZĄ NIŻ 50 KM/H, WYNOSI CO NAJMNIEJ 2 M I BRAKUJE
WYDZIELONEJ DROGI DLA ROWERÓW.
• KIERUJĄCY ROWEREM, KORZYSTAJĄC Z CHODNIKA LUB DROGI DLA PIESZYCH,
JEST OBOWIĄZANY JECHAĆ POWOLI, ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ
I USTĘPOWAĆ MIEJSCA PIESZYM.

• KIERUJĄCY ROWEREM MOŻE JECHAĆ LEWĄ STRONĄ JEZDNI NA ZASADACH
OKREŚLONYCH DLA RUCHU PIESZYCH W PRZEPISACH ART. 11 UST. 1-3, JEŻELI
OPIEKUJE SIĘ O­N OSOBĄ KIERUJĄCĄ ROWEREM W WIEKU DO LAT 10.
... ZAPAMIĘTAJ !
- JADĄC NA ROWERZE POWINIENEŚ KORZYSTAĆ Z WYZNACZONEJ DROGI
DLA ROWERÓW, JEZDNI LUB POBOCZA - Z CHODNIKA MOŻESZ KORZYSTAĆ TYLKO W BARDZO
WYJĄTKOWYCH OKOLICZNOŚCIACH; JEŚLI JEST WYZNACZONA ŚCIEŻKA ROWEROWA
- MASZ OBOWIĄZEK Z NIEJ KORZYSTAĆ !

PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO RUCHU NA DROGACH
ART. 45
ZABRANIA SIĘ
- KIEROWANIA POJAZDEM, PROWADZENIA KOLUMNY PIESZYCH, JAZDY WIERZCHEM
LUB PĘDZENIA ZWIERZĄT OSOBIE W STANIE NIETRZEŹWOŚCI, W STANIE PO UŻYCIU
ALKOHOLU LUB ŚRODKA DZIAŁAJĄCEGO PODOBNIE DO ALKOHOLU;
- HOLOWANIA POJAZDU KIEROWANEGO PRZEZ OSOBĘ, O KTÓREJ MOWA W PKT 1;
- OTWIERANIA DRZWI POJAZDU, POZOSTAWIANIA OTWARTYCH DRZWI LUB
WYSIADANIA BEZ UPEWNIENIA SIĘ, ŻE NIE SPOWODUJE TO ZAGROŻENIA
BEZPIECZEŃSTWA RUCHU LUB JEGO UTRUDNIENIA;
- WYKORZYSTYWANIA DROGI LUB POSZCZEGÓLNYCH JEJ CZĘŚCI W SPOSÓB NIEZGODNY
Z PRZEZNACZENIEM, CHYBA ŻE PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE STANOWIĄ INACZEJ;
- WJEŻDŻANIA NA PAS MIĘDZY JEZDNIAMI;
- POZOSTAWIANIA NA DRODZE PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOGŁYBY ZAGROZIĆ
BEZPIECZEŃSTWU RUCHU; JEŻELI JEDNAK USUNIĘCIE ICH NIE JEST MOŻLIWE,
NALEŻY JE OZNACZYĆ W SPOSÓB WIDOCZNY W DZIEŃ I W NOCY;
- UMIESZCZANIA NA DRODZE LUB W JEJ POBLIŻU URZĄDZEŃ WYSYŁAJĄCYCH
LUB ODBIJAJĄCYCH ŚWIATŁO W SPOSÓB POWODUJĄCY OŚLEPIENIE
ALBO WPROWADZAJĄCYCH W BŁĄD UCZESTNIKÓW RUCHU;
- SAMOWOLNEGO UMIESZCZANIA LUB WŁĄCZANIA ALBO USUWANIA LUB WYŁĄCZANIA
ZNAKÓW I SYGNAŁÓW DROGOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ OSTRZEGAWCZO-ZABEZPIECZAJĄCYCH
LUB KONTROLNYCH NA DRODZE, JAK RÓWNIEŻ ZMIANY ICH POŁOŻENIA LUB ICH ZASŁANIANIA;
- ZAŚMIECANIA LUB ZANIECZYSZCZANIA DROGI;
- SAMOWOLNEGO UMIESZCZANIA NA DRODZE JAKICHKOLWIEK ZNAKÓW,
NAPISÓW LUB SYMBOLI.

KIERUJĄCEMU POJAZDEM ZABRANIA SIĘ
- KORZYSTANIA PODCZAS JAZDY Z TELEFONU WYMAGAJĄCEGO TRZYMANIA
SŁUCHAWKI LUB MIKROFONU W RĘKU;
- PRZEWOŻENIA OSOBY, O KTÓREJ MOWA W UST. 1 PKT 1, NA ROWERZE LUB MOTOROWERZE
ALBO MOTOCYKLU, CHYBA ŻE JEST PRZEWOŻONA W BOCZNYM WÓZKU;
- PRZEWOŻENIA PASAŻERA W SPOSÓB NIEZGODNY Z ART. 39, 40 LUB 63 UST. 1;
- PRZEWOŻENIA W FOTELIKU OCHRONNYM DZIECKA SIEDZĄCEGO TYŁEM DO
KIERUNKU JAZDY NA PRZEDNIM SIEDZENIU POJAZDU SAMOCHODOWEGO
WYPOSAŻONEGO W PODUSZKĘ POWIETRZNĄ DLA PASAŻERA;
- PRZEWOŻENIA, POZA SPECJALNYM FOTELIKIEM OCHRONNYM, DZIECKA W WIEKU
DO 12 LAT NA PRZEDNIM SIEDZENIU POJAZDU SAMOCHODOWEGO.
... ZAPAMIĘTAJ !
- NIGDY NIE PROWADŹ ŻADNEGO POJAZDU POD WPŁYWEM ALKOHOLU
- NAWET ROWERU ! NIE WOLNO PRZEWOZIĆ LUDZI W PRZYCZEPKACH. KORZYSTAJĄC
Z TELEFONU UŻYJ ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO.

PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO RUCHU NA DROGACH - UŻYWANIE ŚWIATEŁ
ART. 51
• KIERUJĄCY POJAZDEM JEST OBOWIĄZANY UŻYWAĆ ŚWIATEŁ MIJANIA PODCZAS
JAZDY W WARUNKACH NORMALNEJ PRZEJRZYSTOŚCI POWIETRZA:
- W CZASIE OD ZMIERZCHU DO ŚWITU;
- W OKRESIE OD 1 PAŹDZIERNIKA DO OSTATNIEGO DNIA LUTEGO - PRZEZ CAŁĄ DOBĘ;
- W TUNELU.

• W CZASIE OD ŚWITU DO ZMIERZCHU W WARUNKACH NORMALNEJ PRZEJRZYSTOŚCI
POWIETRZA, ZAMIAST ŚWIATEŁ MIJANIA, KIERUJĄCY POJAZDEM MOŻE
UŻYWAĆ ŚWIATEŁ DO JAZDY DZIENNEJ.
• W CZASIE OD ZMIERZCHU DO ŚWITU, NA NIEOŚWIETLONYCH DROGACH,
ZAMIAST ŚWIATEŁ MIJANIA LUB ŁĄCZNIE Z NIMI, KIERUJĄCY POJAZDEM MOŻE
UŻYWAĆ ŚWIATEŁ DROGOWYCH, O ILE NIE OŚLEPI INNYCH KIERUJĄCYCH ALBO PIESZYCH
PORUSZAJĄCYCH SIĘ W KOLUMNIE. KIERUJĄCY POJAZDEM, UŻYWAJĄC ŚWIATEŁ DROGOWYCH,
JEST OBOWIĄZANY PRZEŁĄCZYĆ JE NA ŚWIATŁA MIJANIA W RAZIE ZBLIŻANIA SIĘ:
POJAZDU NADJEŻDŻAJĄCEGO Z PRZECIWKA, PRZY CZYM JEŻELI JEDEN Z KIERUJĄCYCH
WYŁĄCZYŁ ŚWIATŁA DROGOWE - DRUGI JEST OBOWIĄZANY UCZYNIĆ TO SAMO;
- DO POJAZDU POPRZEDZAJĄCEGO, JEŻELI KIERUJĄCY MOŻE BYĆ OŚLEPIONY;
- POJAZDU SZYNOWEGO LUB KOMUNIKACJI WODNEJ, JEŻELI PORUSZAJĄ SIĘ W TAKIEJ
ODLEGŁOŚCI, ŻE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ OŚLEPIENIA KIERUJĄCYCH TYMI POJAZDAMI.

• KIERUJĄCY MOTOCYKLEM, MOTOROWEREM LUB POJAZDEM SZYNOWYM JEST
OBOWIĄZANY UŻYWAĆ PODCZAS JAZDY ŚWIATEŁ MIJANIA, Z ZASTRZEŻENIEM UST. 3.
• NA DRODZE KRĘTEJ, OZNACZONEJ ODPOWIEDNIMI ZNAKAMI DROGOWYMI, KIERUJĄCY
POJAZDEM MOŻE UŻYWAĆ PRZEDNICH ŚWIATEŁ PRZECIWMGŁOWYCH OD ZMIERZCHU
DO ŚWITU, RÓWNIEŻ W WARUNKACH NORMALNEJ PRZEJRZYSTOŚCI POWIETRZA.
• PRZEPISÓW UST. 1-4 NIE STOSUJE SIĘ DO KIERUJĄCYCH POJAZDAMI, KTÓRE
NIE SĄ WYPOSAŻONE W ŚWIATŁA MIJANIA, DROGOWE LUB ŚWIATŁA DO JAZDY DZIENNEJ.
W PRZYPADKACH OKREŚLONYCH W UST. 1 PKT 1 I 3 ZAMIAST TYCH ŚWIATEŁ NALEŻY
UŻYWAĆ ŚWIATEŁ STANOWIĄCYCH OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDÓW.
• PRZEPISY UST. 1-5 STOSUJE SIĘ ODPOWIEDNIO PODCZAS ZATRZYMANIA POJAZDU,
WYNIKAJĄCEGO Z WARUNKÓW LUB PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO.
JEŻELI ZATRZYMANIE TRWA PONAD 1 MINUTĘ, DOPUSZCZA SIĘ WYŁĄCZENIE ŚWIATEŁ
ZEWNĘTRZNYCH POJAZDU, O ILE NA TYM SAMYM PASIE RUCHU, PRZED TYM
POJAZDEM I ZA NIM, STOJĄ INNE POJAZDY.
... ZAPAMIĘTAJ !
- TWÓJ ROWER POWINIEN BYĆ WYPOSAŻONY W ŚWIATŁO CIĄGŁE
BARWY BIAŁEJ LUB ŻÓŁTEJ Z PRZODU ORAZ CZERWONE (MOŻE BYĆ MIGAJĄCE) Z TYŁU.
BEZWZGLĘDNIE MASZ OBOWIĄZEK UŻYWAĆ ŚWIATEŁ OD ZMROKU DO ŚWITU ORAZ
W TUNELACH. NIE MUSISZ UŻYWAĆ (W PRZECIWIEŃSTWIE DO SAMOCHODÓW) ŚWIATEŁ
W CIĄGU DNIA OD LISTOPADA DO MARCA.
... ZAPAMIĘTAJ !
- JEŚLI JEŹDZISZ Z PRZYCZEPKĄ - WRAZ Z NIĄ TWÓJ ROWER NIE MOŻE
BYĆ DŁUŻSZY NIŻ 4 M. W PRZYCZEPCE NIE WOLNO PRZEWOZIĆ LUDZI.

KIERUJĄCY - UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA
ART. 87
• KIERUJĄCYM MOŻE BYĆ OSOBA, KTÓRA OSIĄGNĘŁA WYMAGANY WIEK I JEST
SPRAWNA POD WZGLĘDEM FIZYCZNYM I PSYCHICZNYM ORAZ SPEŁNIA JEDEN
Z WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PKT 1-3:
- POSIADA WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI DO KIEROWANIA W SPOSÓB NIEZAGRAŻAJĄCY
BEZPIECZEŃSTWU RUCHU DROGOWEGO I NIENARAŻAJĄCY KOGOKOLWIEK
NA SZKODĘ ORAZ WYMAGANY DOKUMENT STWIERDZAJĄCY UPRAWNIENIE
DO KIEROWANIA POJAZDEM;
- ODBYWA, W RAMACH SZKOLENIA, NAUKĘ JAZDY ODPOWIEDNIO
PRZYSTOSOWANYM POJAZDEM POD NADZOREM INSTRUKTORA;
- ZDAJE EGZAMIN PAŃSTWOWY ODPOWIEDNIO PRZYSTOSOWANYM POJAZDEM
POD NADZOREM EGZAMINATORA.

• OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA POD WZGLĘDEM FIZYCZNYM MOŻE BYĆ KIERUJĄCYM,
JEŻELI W WYNIKU BADANIA LEKARSKIEGO NIE STWIERDZONO PRZECIWWSKAZAŃ
ZDROWOTNYCH DO KIEROWANIA POJAZDEM.
• NIE WYMAGA SIĘ UPRAWNIENIA DO:
- KIEROWANIA ROWEREM, MOTOROWEREM LUB POJAZDEM ZAPRZĘGOWYM OD OSOBY,
KTÓRA UKOŃCZYŁA 18 LAT;
- PROWADZENIA KOLUMNY PIESZYCH,

ART. 96
• DOKUMENTEM STWIERDZAJĄCYM UPRAWNIENIE DO KIEROWANIA PRZEZ OSOBĘ,
KTÓRA NIE UKOŃCZYŁA 18 LAT:
- ROWEREM - JEST KARTA ROWEROWA, MOTOROWEROWA LUB PRAWO JAZDY;
- MOTOROWEREM - JEST KARTA MOTOROWEROWA LUB PRAWO JAZDY;
- POJAZDEM ZAPRZĘGOWYM - JEST PRAWO JAZDY, KARTA MOTOROWEROWA
LUB ROWEROWA, JEŻELI OSOBA UPRAWNIONA UKOŃCZYŁA 15 LAT.

• KARTĘ ROWEROWĄ LUB MOTOROWEROWĄ MOŻE UZYSKAĆ OSOBA, KTÓRA
WYKAZAŁA SIĘ NIEZBĘDNYMI KWALIFIKACJAMI I OSIĄGNĘŁA WYMAGANY WIEK: 10 LAT
W PRZYPADKU KARTY ROWEROWEJ I 13 LAT W PRZYPADKU KARTY MOTOROWEROWEJ.
• KIEROWAĆ ROWEREM WIELOOSOBOWYM ORAZ PRZEWOZIĆ NA ROWERZE INNĄ
OSOBĘ MOŻE OSOBA, KTÓRA UKOŃCZYŁA 17 LAT, A KIEROWAĆ PO JEZDNI WÓZKIEM
INWALIDZKIM PORUSZANYM SIŁĄ MIĘŚNI KIERUJĄCEGO - OSOBA, KTÓRA UKOŃCZYŁA 13 LAT.

ART. 97
• KARTĘ ROWEROWĄ WYDAJE NIEODPŁATNIE DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ,
GIMNAZJUM, SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ ORAZ SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ.
- KARTĘ MOTOROWEROWĄ WYDAJE NIEODPŁATNIE DYREKTOR GIMNAZJUM,
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ LUB SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ.

... ZAPAMIĘTAJ !
- DOKUMENTEM UPRAWNIAJĄCYM DO KIEROWANIA ROWEREM JEST:
DLA OSÓB DOROSŁYCH - DOWÓD OSOBISTY,
DLA DZIECI POWYŻEJ 10 ROKU ŻYCIA - KARTA ROWEROWA.
DZIECI PONIŻEJ 10 ROKU ŻYCIA MOGĄ JEŹDZIĆ TYLKO POD OPIEKĄ
DOROSŁYCH - PO JEZDNI LUB CHODNIKIEM.

» ... A ZNAKI DROGOWE ZNASZ ?WRÓĆ DO POCZĄTKU STRONY »

Reklama
 
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=