Rekordy lekkoatletyczne


REKORDY LEKKOATLETYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
... OD ROKU SZKOLNEGO 2001-2002 / 13 - LATKOWIE


KONKURENCJA

WYNIK

DZIEWCZĘTA

MIEJSCE

60 m (fotokomórka)

8,06 s
8,11 s
8,13 s

KINGA ŁUSZCZYK
MARTYNA PRZYBYŁA
KATARZYNA DĄBROWSKA

ZAMOŚĆ 2015
ZAMOŚĆ 2017
WARSZAWA 2002

300 m

46,92 s

JUSTYNA ZALESKA

ZAMOŚĆ 2004

600 m

1:49,32
1:50,56
1:53,00

WIOLETA GÓRNIAK
MONIKA SKINDER
KAMILA HARBUZ

ZAMOŚĆ 2004
PUŁAWY 2014
ZAMOŚĆ 2017

SKOK W DAL

5,10 m
4,95 m
4,62 m
4,58 m

JOANNA FUS
KATARZYNA DĄBROWSKA
MARTYNA PRZYBYŁA
EWELINA PLESKACZ

ZAMOŚĆ 2019
ZAMOŚĆ 2002
ZAMOŚĆ 2017
ZAMOŚĆ 2007

SKOK WZWYŻ

-

-

-

RZUT PIŁECZKĄ PALANTOWĄ

46,5 m
45.5 m
43,0 m

KATARZYNA DĄBROWSKA
HANNA HYPIAK
KATARZYNA SIKORA

ZAMOŚĆ 2002
LUBLIN 2019
ZAMOŚĆ 2007

SZTAFETA SZWEDZKA
100 - 200 - 300 - 400 m

2:43,44

MONIKA SKINDER
MARTYNA SIELEWICZ
ZUZANNA MANDZIUK
KINGA ŁUSZCZYK

LUBLIN 2014

2:44,96

NATALIA KRAWCZYK
KLAUDIA WICIJEWSKA
MARTYNA WAWRZUSISZYN
PAULINA ROJEK

ZAMOŚĆ 2011

SZTAFETA 4 x 100 m

59,33 s

KARINA PROBOLA
WERONIKA SZALUŚ
KLAUDIA TOR
JULIA KUĆ

LUBLIN 2014

CZWÓRBÓJ LA - INDYWIDUALNIE

433 pkt
327 pkt

KATARZYNA DĄBROWSKA
EWELINA PLESKACZ

ZAMOŚĆ 2002
ZAMOŚĆ 2008

CZWÓRBÓJ LA - ZESPÓŁ

1679 pkt

MAGDALENA RAK
JUSTYNA ZALESKA
WIOLETA GÓRNIAK
ANNA KAWKA
ANNA KUSIAK
KATARZYNA WOJCIECHOWSKA

ZAMOŚĆ 2004

1391 pkt

MAŁGORZATA ŻÓŁKIEWSKA
EWELINA PLESKACZ
KATARZYNA KORKOSZ
MAGDALENA KOZYRA
AGNIESZKA ZIELIŃSKA
DIANA OSKAVAK

ZAMOŚĆ 2008

 


KONKURENCJA

WYNIK

CHŁOPCY

MIEJSCE

60 m (fotokomórka)

7,97 s
8,00 s
8,00 s
8,20 s

ADRIAN LEPIONKA
ADRIAN SZCZERBA
JAKUB SITARCZYK
KAROL SMOLUCH

LUBLIN 2019
ZAMOŚĆ 2003
ZAMOŚĆ 2015
ZAMOŚĆ 2013

300 m

-

-

-

1000 m

3:06,14
3:10,27

SZYMON SIKORA
MATEUSZ MAŁKA

ZAMOŚĆ 2011
ZAMOŚĆ 2002

SKOK W DAL

5,03 m
5,00 m
5.00 m
4,97 m

SZYMON SIKORA
MATEUSZ KRAWCZYK
JACEK KUSIAK
JAKUB SITARCZYK

ZAMOŚĆ 2011
ZAMOŚĆ 2016
ZAMOŚĆ 2004
ZAMOŚĆ 2015

SKOK WZWYŻ

1,53 m

MARCIN ŚCIERKA - GÓRECKI

ZAMOŚĆ 2000

RZUT PIŁECZKĄ PALANTOWĄ

65,0 m
63,0 m

MATEUSZ PASZT
KAROL SMOLUCH

ZAMOŚĆ 2002
ZAMOŚĆ 2013

SZTAFETA SZWEDZKA
100 - 200 - 300 - 400 m

2:32,41

SZYMON SIKORA
PRZEMEK ORZECHOWSKI
ŻÓŁKIEWSKI ŁUKASZ
OLGIERD KOMORNICKI

ZAMOŚĆ 2011

2:33,46

MICHAŁ POLKOWSKI
DAWID CIEĆKO
DANIEL PIWOWARCZYK
PIOTR KRAWCZYK

LUBLIN 2014

SZTAFETA 4 x 100 m

53,26

ARKADIUSZ SZULIK
KRYSTIAN ANTOSZAK
DAWID WĘGRZYN
MIKOŁAJ KRAJCARZ

LUBLIN 2014

CZWÓRBÓJ LA - INDYWIDUALNIE

320 pkt
315 pkt
305 pkt
305 pkt

SZYMON SIKORA
MATEUSZ PASZT
KAROL SMOLUCH
PAWEŁ MAZUR

ZAMOŚĆ 2011
ZAMOŚĆ 2002
ZAMOŚĆ 2013
TOMASZÓW 2009

CZWÓRBÓJ LA - ZESPÓŁ

1375 pkt

MATEUSZ PASZT
MATEUSZ MAŁKA
HUBERT STANISZEWSKI
PAWEŁ MOSÓR
PATRYK JĘDRZEJEWSKI
MACIEJ SKULIMOWSKI

ZAMOŚĆ 2002

1230 pkt

SZYMON SIKORA
PRZEMEK ORZECHOWSKI
WOJCIECH GĘBORYS
ŁUKASZ ŻÓŁKIEWSKI
OLGIERD KOMORNICKI
RAFAŁ WITKOWSKI

ZAMOŚĆ 2011

 

* ... CZYM JEST CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY ?
... W ZAWODACH STARTUJĄ REPREZENTACJE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ODDZIELNIE
DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW. REPREZENTACJA SKŁADA SIĘ Z 6 DZIEWCZĄT I 6 CHŁOPCÓW
W WIEKU 13 LAT i MŁODSI.
PROGRAM CZWÓRBOJU LEKKOATLETYCZNEGO - 4 KONKURENCJE
1. BIEG KRÓTKI - 60 m
          2. RZUT PIŁKĄ PALANTOWĄ
                3. SKOK W DAL LUB SKOK WZWYŻ
                                 4. BIEG ŚREDNI - 600 m - DZ. i 1000 m - CHŁ.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
KOLEJNOŚĆ ROZGRYWANIA KONKURENCJI JEST DOWOLNA Z TYM, ŻE BIEG DŁUGI
MUSI BYĆ ROZGRYWANY JAKO OSTATNIA KONKURENCJA.
1. BIEG 60 m
BIEG JEST ROZGRYWANY W SERIACH NA CZAS. ZAWODNICY STARTUJĄ Z BLOKÓW
I POWINNI BIEC PO PRZYDZIELONYM IM TORZE OD STARTU DO METY.
ZAWODNIK ZOSTAJE WYELIMINOWANY Z BIEGU PO TRZECIM FALSTARCIE
ZACHOWUJĄC PRAWO STARTU W NASTĘPNYCH KONKURENCJACH.
2. RZUT PIŁKĄ PALANTOWĄ
RZUTY WYKONUJE SIĘ W DOWOLNY SPOSÓB PRAWĄ LUB LEWĄ RĘKĄ, Z MIEJSCA
LUB ROZBIEGU. KAŻDY STARTUJĄCY ZAWODNIK MA PRAWO DO WYKONANIA
JEDNEGO RZUTU PRÓBNEGO, A NASTĘPNIE TRZY RZUTY W KONKURSIE.
ODLEGŁOŚĆ UZYSKANĄ PRZEZ ZAWODNIKA OCENIA SĘDZIA Z DOKŁADNOŚCIĄ DO 0,5 m.
LICZY SIĘ NAJLEPSZY REZULTAT. POMIARU DOKONUJE SIĘ W LINII PROSTOPADŁEJ
DO OSI RZUTU NA NIEKORZYŚĆ ZAWODNIKA.
3. SKOK W DAL
STREFA JEST CZĘŚCIĄ ROZBIEGU, POSYPANA KREDĄ. SZEROKOŚĆ STREFY RÓWNA
SIĘ SZEROKOŚCI ROZBIEGU, A DŁUGOŚĆ WYNOSI 100 cm. KOŃCEM STREFY POWINNA
BYĆ BELKA Z PLASTELINĄ. W SKŁAD STREFY NIE WCHODZI PLASTELINA. KAŻDY ZAWODNIK
MA PRAWO DO 3 PRÓB. POMIARU DOKONUJEMY OD NAJBLIŻSZEGO ŚLADU ZOSTAWIONEGO
PRZEZ CZUBEK BUTA W STREFIE. JEŻELI ZAWODNIK ODBIJE SIĘ PRZED STREFĄ, POMIARU
DOKONUJEMY OD POCZĄTKU STREFY. POZOSTAŁE PRZEPISY JAK W SKOKU W DAL.
SKOK WZWYŻ
PIERWSZA WYSOKOŚĆ USTALANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZED KONKURSEM,
PRZY CZYM W ZAWODACH OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE WYSOKOŚCI: 
- DLA DZIEWCZĄT - DO 140 cm CO 5 cm, POWYŻEJ CO 3 cm
- DLA CHŁOPCÓW - DO 160 cm CO 5 cm, POWYŻEJ CO 3 cm
PRZEKROCZENIE PŁASZCZYZNY SKOKU (NA ZEWNĄTRZ STOJAKÓW), BEZ STRĄCENIA
POPRZECZKI NIE POWODUJE ZALICZENIA PRÓBY JAKO NIEUDANEJ.
W PRZYPADKU STRĄCENIA POPRZECZKI PRZY SCHODZENIU ZE SKOCZNI,
PO PRAWIDŁOWO WYKONANYM SKOKU, NIE NALEŻY PRÓBY ZALICZAĆ JAKO NIEWAŻNEJ,
LECZ POINFORMOWAĆ (OSTRZEC) ZAWODNIKA, ŻE W PRZYPADKU POWTÓRZENIA
SIĘ TAKIEJ SYTUACJI SKOK UZNANY ZOSTANIE ZA NIEWAŻNY.
4. BIEG 600 m i 1000 m
BIEGI ROZGRYWANE SĄ W SERIACH NA CZAS.

PUNKTACJA
WYNIKI PRZELICZA SIĘ NA PUNKTY WEDŁUG TABEL CZWÓRBOJOWYCH.
SUMA OSIĄGNIĘTYCH PUNKTÓW ZA CZTERY KONKURENCJE DAJE OSTATECZNY REZULTAT
KAŻDEGO ZAWODNIKA. NA WYNIK DRUŻYNY SKŁADAJĄ SIĘ KOŃCOWE REZULTATY
5 NAJLEPSZYCH ZAWODNIKÓW (Z 6 STARTUJĄCYCH). W PRZYPADKU RÓWNEJ LICZBY PUNKTÓW
UZYSKANYCH PRZEZ DWIE LUB WIĘCEJ SZKÓŁ PRZYZNAJE SIĘ MIEJSCA DZIELONE.
PRZY JEDNAKOWEJ LICZBIE PUNKTÓW UZYSKANYCH PRZEZ SZKOŁY ZAJMUJĄCE MIEJSCA
OD I DO III O WYŻSZEJ LOKACIE DECYDUJE WYNIK W CZWÓRBOJU NAJLEPSZEGO ZAWODNIKA.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

STARE REKORDY LEKKOATLETYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

SZKOŁA 8 - KLASOWA / DO ROKU SZKOLNEGO 2000-2001 / 15 - LATKOWIE
 

CHŁOPCY

KONKURENCJA

DZIEWCZĘTA

WOŚ ROBERT 7,31 s

60 m

JOANNA KUDLICKA 8,29 S

WOŚ ROBERT 11,59 s

100 m

ALEKSANDRA PALAK 12,97 s

WOŚ ROBERT 23,39 s

200 m

ALEKSANDRA PALAK 26,65 s

WOŚ ROBERT 36,83

300 m

ALEKSANDRA PALAK 42,60 s

MARIUSZ TYS 2,41,27 min

1000 m / 600 m

IWONA PRZYBYŁA 1,46,10 min

TOMASZ BORKOWSKI 6,47,78 min

2000 m / 1000 m

IWONA PRZYBYŁA 3,18,52 min

MARIAN MAŁKA 6,30 m

SKOK W DAL

IGA ZAWODNIAK 5,15 m

JANUSZ JAKUBIAK 1,72 m

SKOK WZWYŻ

IWONA JADCZYSZYN 1,50 m

HUBERT KUDLICKI 74,5 m

RZUT PIŁ. PAL.

MAGDALENA GRAD 55,0 m

WOJCIECH JĘDRZEJEWSKI 41,62 m

RZUT OSZCZEPEM

AGNIESZKA ZAWODNIAK 27,90 m

GRZEGORZ GEMBORYS 12,30 m

PCHNIĘCIE KULĄ

BERNADETTA WAWRZUSISZYN 11,29 m

MARIUSZ TYS, TOMASZ KRAWCZYK
TOMASZ NOWICKI, WOJCIECH TRĄD
48,95 s

SZTAFETA BIEGOWA
4 x 100 m

IWONA JADCZYSZYN, JOANNA KOZYRA
JOANNA KUDLICKA, EWA SMYK
53,46 s

 

 

 

Reklama
 
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=